Specialisaties

De coaches die zijn aangesloten bij Het CoachingsGilde hebben allemaal hun eigen specialisme. Op die manier vind je altijd een coach die kennis heeft over jouw persoonlijke situatie. De specialismes zijn:

Moe, hoofdpijn of een knoop in je maag? Lopen planningen bij jou altijd uit? Of kun je thuis maar geen afstand nemen van je werk? Dan kan persoonlijke coaching uitkomst bieden. Je persoonlijke coach van Het CoachingsGilde maakt je problemen bespreekbaar. Zo kom je tot inzichten en ontdek je zelf op welke manier je jouw levensstijl een positieve draai geeft.

Veel coaches van Het CoachingsGilde zijn gespecialiseerd in het coachen van ondernemers en leidinggevenden. Coaching voor leidinggevenden omvat het aanpakken van werkgerelateerde problemen, zoals structurering, planning en het bevorderen van samenwerking. Maar ook privésituaties worden niet uitgesloten. Problemen in de privésfeer kunnen hun weerslag hebben op je productiviteit en werkhouding. Tijdens een intakegesprek kom je samen met je coach al snel tot een effectieve aanpak.

Een goede samenwerking is essentieel voor een optimale teamprestatie. Oog hebben voor individuele verschillen en respect hebben voor elkaars kwaliteiten is soms lastig. Coaches van Het CoachingsGilde zorgen voor openheid tussen teamleden en bevorderen (interculturele) communicatiecompetenties. Ook kunnen teamleden persoonlijke begeleiding krijgen of trainingen volgen.

Levenslang werken bij dezelfde werkgever in dezelfde functie komt nog maar zelden voor. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hun carrière. Loopbaancoaching biedt handvatten om dit bewustzijn te vergroten. Een loopbaancoach helpt je om inzicht te krijgen in kennis en vaardigheden, de mogelijkheden op de arbeidsmarkt te verkennen of specifieke technieken aan te leren, zodat je succesvol kunt solliciteren. Een loopbaancoach staat je bij tijdens het zoeken naar een baan en traint je om succesvol te onderhandelen over de werkovereenkomst. Duurzame inzetbaarheid is daarbij uitgangspunt.

Als je extreem vermoeid bent of een opmerkelijk laag zelfbeeld van jezelf hebt, dan kan er sprake zijn van een burn-out. Door in gesprek te gaan met een coach wordt duidelijk welke factoren, oftewel disfunctionele gedachten, hebben bijgedragen aan het ontstaan van de burn-out. Ook risicofactoren op het werk komen aan bod. Tijdens het coachingstraject leer je omgaan met stress en werk je aan snel herstel. Een coach kan ook uitkomst bieden in geval van bore-out, een vervelingsziekte. Wanneer het werk te routinematig is of onder het niveau van de werknemer kan een bore-out voorkomen. Vermoeidheid en depressiviteit zijn kenmerkend voor een bore-out. Samen met de coach ga je op zoek naar mogelijkheden om het werk uitdagender te maken of in de privé-omgeving andere activiteiten te ontplooien.

Na een ingrijpende of verdrietige ervaring heb je tijd nodig om tot rust te komen. Hoe lang je daarvoor nodig hebt, wordt voor een groot deel bepaald door de begeleiding die je krijgt. Samen met een coach doorloop je verschillende fases om de ervaring te kunnen verwerken en de nieuwe situatie te accepteren. Je leert geleidelijk om te gaan met de nieuwe situatie, zodat je weer volledig kan functioneren.

Als werkgever en werknemer het vermoeden hebben dat de samenwerking effectiever kan, dan is jobcoaching zinvol. Deze vorm van coaching bestaat uit persoonlijke begeleiding waarbij een aantal vragen aan bod komt. Welke doelen zijn er? Welke zaken moeten worden aangepakt? En welke oefeningen zijn daarvoor nodig? Vervolgens start de training. De coachee mag tijdens de training volop fouten maken en zijn grenzen verkennen zonder dat dit de werksituatie negatief beïnvloedt. Het functioneren van medewerkers is een wisselwerking tussen inzicht en gedrag. 'On the job coaching' streeft dat op een persoonlijke manier na.

Steeds meer bedrijven krijgen te maken met medewerkers afkomstig uit verschillende culturen. Sociale en persoonlijke behoeften, herkomst en leefomgeving kunnen invloed hebben op het functioneren van een medewerker. Binnen teams kunnen deze verschillen problemen opleveren. Bij Het CoachingsGilde vind je coaches die met een interculturele blik naar teams kijken en onbevooroordeeld zijn.

Coaches van Het CoachingsGilde ondersteunen ook op organisatieniveau. Hun adviezen dragen bij aan het vergroten van de inzet en betrokkenheid van medewerkers. Een organisatieadviseur vertelt hoe je meer zelfstandigheid kunt bewerkstelligen, zodat bedrijfsprocessen vloeiender lopen en je meer rendement uit je organisatie haalt.

Mindfulness is een methode die iedereen kan leren. Een mindful leven betekent meer rust en minder stress. Werknemers die spanning op hun werk ervaren hebben baat bij een training mindfulness. Na een training verbetert je concentratievermogen en je persoonlijke effectiviteit, omdat je beter kunt ontspannen. De trainers en coaches die zijn aangesloten bij Het CoachingsGilde bieden zowel individuele begeleiding als groepstraining.

×